Formetal Piesok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Automatické linky

Technológiu tvárnenia profilov a trubiek začleňujeme do rôznych špeciálnych výrobných, alebo kompletačných liniek spolu s ďalšími prvkami automatizácie a robotizácie.
Navrhujeme, realizujeme a dodáváme celé technologické
riešenie podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.

Návrh technologického riešenia
Rozpracován
ie konstrukčného riešenia
Vyhotoven
ie výkresovej dokumentácie
Realiz
ácia a výroba
Inštalácia
Oživen
ie
Servis

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky