Formetal Piesok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hydraulický dierovaci stroj S3

Hydraulický prestrihovácí stroj s automatickým posuvom pomocou lineárneho motoru a s CNC riadením INTESO S32 sa používá pre bezdeformačné prestrihávanie uzatvorených profilov variabilného prirezu v dĺžke do 7 000 mm. Stroj dokáže pracovat i s profilmi nižšej akosti, v režime prestrihávania s pravideľnou i nepravideľnou roztečou.

Stroj pracuje s velmi vysokou
presnosťou. Maximálny výkon stroja je 75 zdvihov/ min. vrátane presunu profilu na dalšiu dierovaciu pozíciu. Riadenie celého technologického procesu je prevedné v automatickom režime. Prestrihávací plán, vychádzajúcí z výkresov výrobku, si obsluha programuje priamo na ovládacím panelu. Veľkou výhodou je možnost jednoduchej modifikácie jednotlivých programov. Stroj je vybavený vlastnou elektronickou kontrolou dĺžky vstupných profilov. V prípade poruchy stroj generuje chybové hlásenie, ktoré se zobrazí priamo na displeji ovládacieho panelu. Jednotlivé strižné diely je možné rýchlo a pohodlne meniť podľa typu dierovaného profilu. Stroj umožňuje dierovať tiež otvorený profil.

Tento model je vhodný pr
e dlhšie a ťažšie profily pri velkosériovej a hromadnej výrobe.

Technické dáta

Maximálna dĺžka prestrihovaného profilu: 7.000 mm
Maximáln
y prierez prestrihovaného profilu: 120 x 80 mm, ø 80 mm
Maximál
na prestrihávacia sila: 150 kN
Kapacita: max. 75 zdvih
ov/min.
Presnosť prestrihávania
: + 0,4 mm/4000 mm

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky