Formetal Piesok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Elektromechanický dierovací stroj SA2

Elektromechanický prestrihovácí stroj s automatickým posuvom pomocou servomotoru a s CNC riadením INTESO SA2 sa používá pre bezdeformačné prestrihávanie uzatvorených profilov variabilného prirezu v dĺžke do 4 000 mm. Stroj dokáže pracovat i s profilmi nižšej akosti, v režime prestrihávania s pravideľnou i nepravideľnou roztečou.

Hlavné rozdiely medzi elektromechanickým strojom SA2 a štandardným hydraulickým strojom S2 v 3 oblastiach:
Ekologickosť stroja - nepoužívá žiadny hydraulický olej s nutnou pravidelnou výmenou
Priaznivejšia hygiena prevádzky - tichý stroj
Nepomerne menšie náklady na prevádzku a údržbu - značná úspora elektrickej energie a náhradných dielov.

Stroj pracuje s velmi vysokou
presnosťou. Maximálny výkon stroja je 75 zdvihov/ min. vrátane presunu profilu na dalšiu dierovaciu pozíciu. Riadenie celého technologického procesu je prevedné v automatickom režime. Prestrihávací plán, vychádzajúcí z výkresov výrobku, si obsluha programuje priamo na ovládacím panelu. Veľkou výhodou je možnost jednoduchej modifikácie jednotlivých programov. Stroj je vybavený vlastnou elektronickou kontrolou dĺžky vstupných profilov. V prípade poruchy stroj generuje chybové hlásenie, ktoré se zobrazí priamo na displeji ovládacieho panelu. Jednotlivé strižné diely je možné rýchlo a pohodlne meniť podľa prestrihovaného profilu. Stroj umožňuje dierovať tiež otvorený profil.

Tento model je vhodný pr
e velkosériovú a hromadnú výrobu.

Technické dáta

Maximálna dĺžka prestrihovaného profilu: 4.000 mm
Maximáln
y prierez prestrihovaného profilu: 120 x 80 mm, ø 80 mm
Maximál
na prestrihávacia sila: 150 kN
Kapacita: max. 75 zdvih
ov/min.
Presnosť prestrihávania: + 0,4 mm/4000 mm

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky